Til hovedinnhold

Ombygging fra burhøns til frittgående høns, Fogn, Birger Bøe.

Bilde dyrerom i hønshus med høner i
Folkegruppe innendørs i kontrollrom i ombygd hønshus. Foto
Omvising i ombygd fjørfehus
Tomt fjørferom. Foto
Corax lys i tak, avstand. Foto
Hato lys i tak
Corax lys i tak nærbilde. Foto
Hato corax lys i tak, nærbilde.