Til hovedinnhold

Historie

BB Elektro ble i 1997 stiftet av Birger Bøe som i dag er daglig leder og installatør i BB elektro AS. Birger hadde tidligere jobbet i ulike elektrofirmaer, itillegg til Stavanger Energi (nåværende Lyse) før han startet opp for seg selv med egen varebil og hjemmekontor.

Gammelt avisutklipp

El-installasjoner i boliger og hytter ble servet og installert. Samtidig hadde Birger et brennende engasjement for landbruk da han og kona Gerd selv drev gård. Med dette som utgangspunkt ble engasjementet for el-installasjon i landbruk fort stor og det tok ikke lang tid før Birger hadde el-installasjonen i blant annet nye fjørfehus.

Bilde fra et av bolighusa vi har levert strøm i.

Arbeidsmengden ble fort stor, kveldene lange og nettene korte. Valget ble tatt og i 2001 startet vår første læring Eirik Rørtveit. Eirik har siden den gang jobbet hos oss. I 2009 ble firmaet gjort om til et aksjeselskap og Eirik fikk muligheten for å kjøpe seg inn, noe han gjorde. Eirik har siden den gang vert en stor ressurs for firmaet og har i dag en stor rolle i firmaet.

Siden den gang har vi hatt flere læringer og ansatte. Noen har vert veldig lenge, noen lenge mens andre har bare vert innom.

Birger sin sønn Halvard har tatt læretida i bedriften og i 2022 kom han tilbake for fullt etter fullført fagskoleutdanning innenfor elkraft. Han har i dag en potetstilling som elektriker/saksbehandler samt ansvar for teknisk tegning og profilering.

BB Elektro AS har i lang tid hatt et godt samarbeid med Felleskjøpet Rogaland Agder og er en av deres foretrukne samarbeidspartner på fjørfehus. I 2019 overtok BB Elektro AS og et firma til agenturet på import av Hato Agricultural Lightning for Felleskjøpet. En lysleverandør spesialisert på landbruksbelysning til landbruket og spesielt fjørfe.

Corax lys i tak, avstand. Foto
Hato lys i tak under ombygg av hønsehus

I 2020 inngikk vi en avtale med Grieg Seafood og server i dag alle deres oppdrettsannlegg i Rogaland. En avtale som betyr mye for oss og lokalsamfunnet vårt.

Foto: Grieg Seafood

BB Elektro AS har alltid vert på lag med hytteeigerne i Finnøy da de er viktige for lokale bedrifter og innbyggere. For å serve dem best mulig har vi alltid hatt en egen firmabåt for å komme til alle steder, og for å kunne gjøre det på kjappest mulig tid.

Igjennom åra har bedriften utviklet seg og blitt en av de foretrukne el-installasjonsbedriftene i Finnøy. Bedriften kan vise til solide og positive regnskapstall og jobber enda for å utvikle seg.

Firmabåten til BB Elektro med en oppdrettsmerd. Foto
Vi har egen firmabåt vi bruker for å serve oppdrettsnæringa og andre kunder.